Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Kaunis OÜ (edaspidi Kaunis butiik) veebilehel https://kaunis.ee (edaspidi veebileht).

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või eemaldamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, soetavad tooteid või edastavad Kaunis butiigile informatsiooni, näiteks e-posti teel päringu.

Tooted on kõik Kaunis butiigi veebilehel müüdavad tooted.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Kaunis butiik kogub veebilehe kaudu alltoodud isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja e-posti aadress – liitumisel meililistiga või e-posti teel kirja saatmisel;
 • kasutaja nimi, telefon, e-posti aadress, soetatud toode, kogus, hind, kuupäev – ostu sooritamisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil.

Isikuandmete kasutamine

Kaunis butiik kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale toodete müügiks, kasutajaga suhtlemiseks, toodete saatmiseks ja arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest toodetest, kampaaniapakkumistest, loosimistest ja blogipostitustest, kuid seda ainult kasutaja eelneval nõusolekul.

Kaunis butiik kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh toodete müügiks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on kaunis butiigi lepingu- või koostööpartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Kaunis butiik kasutajale teenuseid.

Kaunis butiik kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • makselahendusi,
 • toodete transporti,
 • veebilehe majutust,
 • e-mailide edastamist ja haldamist,
 • veebilehe kasutusstatistika kogumist,
 • sotsiaalmeedia kasutamist,
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

Selliste teenuste osutamisel võib lepingu- ja koostööpartneritel olla juurdepääs kasutaja isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Lepingu- ja koostööpartneritel õigusaktidest tulenev kohustus rakendada ja kohaldada turvameetmeid, et tagada isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Kaunis butiik säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks ostuga kaasnevate isikuandmete või meililistis olevat e-posti aadressi säilitatakse seni, kuni kasutaja avaldab soovi need sealt eemaldada. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse tulenevalt seadusandlusest 7 aastat majandusaasta lõppemisest.

Kaunis butiik rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • taotleda juurdepääsuks oma isikuandmetele,
 • taotleda oma isikuandmete parandamist või täiendamist,
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist;
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • taotleda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile kaunis@kaunis.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Kaunis butiigi meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.